• Lando Childers posted an update 1 week ago

    Rosnące potrzeby żywieniowe ludności na całym świecie stawiają przed dzisiejszym rolnictwem wiele wyzwań, takich jak chociażby, dostarczanie dużej ilości żywności roślinnej, pozyskiwanej możliwie szybko, tanio, a przede wszystkim zdrowej i smacznej. Jedną z odpowiedzi na te wymagania jest stosowanie odpowiednio wyselekcjonowanego i genetycznie dobranego, odpornego na choroby i szkodniki materiału siewnego. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w dziedzinie biologii rolnictwa. Kwalifikowane nasiona, bo o nich mowa, oprócz wspomnianych zalet zapewniają dużo wyższe plony w porównaniu z tymi posiadanymi przez rolników, stosowanymi przez wiele lat. Nie wymagają stosowania dużej ilości nawozów, oprysków i zabiegów pielęgnacyjnych. Są dostosowane do zmiennych warunków klimatycznych, odporne na działanie chorób, grzybów, chwastów czy szkodników. Wszystkie te zalety powodują, że rolnicy i hodowcy, którzy raz skorzystali z kwalifikowanego materiału siewnego, stosują go rokrocznie. Jego wyższa cena, jest tylko pozorna, gdyż zwraca się z nawiązką dzięki dużo wyższym plonom. Kwalifikowane nasiona