• ـ یک جلسه مشاوره حقوقی رایگان با یک وکیل محلی برنامه ریزی کنید : بسیاری از وکلا از مشاوره حقوقی ۱۰ تا ۶۰ دقیقه رایگان ارائه می دهند. دفتر تلفن یا دایرکتوری آنلاین خود را برای یافتن وکلای منطقه بررسی کنید. حتی اگر در یک آگهی موسسه حقوقی مشاور حقوقی رایگان ذکر نشده، هنوز هم باید تماس بگیرید و در مورد آن تحقیق کنید، زیرا اکثر وکلا یک موکل احتمالی…[Read more]

  • Bernhard Michelsen became a registered member 5 months, 1 week ago